Skildra AB Margareta Jonilson och Bobo Jonilson Skildra AB Margareta Jonilson och Bobo Jonilson Skildra AB ingår i NAP och är ackrediterad leverantör till hela Volvo koncernen.Skildra AB är ett frilansföretag som sedan 1995 drivits av Margareta Jonilson.
Numera ingår även Bobo Jonilson i företaget.

Skildra AB arbetar i första hand med personal- och kundtidningar som ges ut av svenska företag med verksamhet i hela världen.

Praktiskt taget alla uppdrag Skildra AB utför sker utomlands, oftast utanför Europa.
I allmänhet levererar Skildra AB ett paket av text och bild, samt arbetar helt självständigt med alla arrangemang kring resan.

Under 2007 och 2008 har Skildra AB levererat jobb till Global Magazine (AB Volvo), Our BUSiness (Volvo Bussar), Eka Eko (Eka Chemicals, Akzo Nobel-gruppen), Globetrotter (Volvo Lastvagnar), Hallo (Volvo CE), Read It (Volvo It), Power News (Volvo Powertrain), Medicinskt Forum (Astra Zeneca), Sjöbefäl (facklig), Transportarbetaren (facklig), Husbil & husvagn (OK-förlaget), Härliga hund (LRF media), Boggi (LRF media).

Skildra AB ingår i NAP och är ackrediterad leverantör till hela Volvo-koncernen.

Skildra AB har ett gediget text- och bildarkiv från tio års bevakning av Volvokoncernens verksamheter i följande länder:
Brasilien, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Marocko, Algeriet, Libanon, Dubai, Qatar, Oman, Frankrike, Tyskland, Spanien, Holland, Kina, Japan, Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesien, Sydafrika, Zambia och Angola.

Sedan 2007 driver Skildra AB även Nomadliv.se, en nättidning för resenärer.

Under 2010 startar Skildra upp en ny verksamhet under varumärket SkildraSuccess. Här arbetar vi framför allt med att stärka svenska företags konkurrenskraft genom att lyfta fram företagens nöjda kunder.
Varje företag borde ha en reportagebank med ”Nöjda kunder”, ”Success cases” eller ”Kundreferenser” på sin hemsida!

Här visar några av våra egna nöjda kunder upp resultatet av sitt samarbete med SkildraSuccess. Se mer på www.skildrasuccess.se

www.skildra.se www.skildra.se www.skildra.se www.skildra.se
Publicerat i Volvo Bussars tidning ”Our Business”
”En länk mellan
norr och söder”
Om Volvo Bussars
kund Andesmar i Mendoza, Argentina
Publicerat på www.jom.se
”Det gjutna valet på Siggesta Gård”
Om vackert gjutjärn levererat av Järn i Offentlig Miljö
Publicerat på www.haverudshotell.se
”Hemmaplan är bäst när Tendenz
ordnar möte med sina säljare”
Om Håveruds Hotells
kund Tendenz i Mellerud
För Weda
Tropical Islands


Kontakt:
Margareta Jonilson      jonilson@skildra.se     +46 70 666 4616

Bobo Jonilson             bobo@nomadliv.se     +46 705 22 33 55