Om Skildra

divider
Komposition av Skildras tidigare projekt
Sedan sitt initiativtagande år 2018 så har Skildra hunnit göra mycket!
divider

Vi älskar historia och tror att varje by bär på berättelser värda att föra vidare!

Skildra är en förening och företag som arbetar med sago-och historieberättande med utgångspunkt från Gamla Bruket i Munkfors, Värmland. Vi erbjuder en rad tjänster och produkter genom vår metodik samt arbetar med att samla sagor, sägner, berättelser och historier från Värmland. 

Läs mer under:
Produkter & Tjänster

Företaget Skildra Sverige

divider

Inom företaget Skildra Sverige ryms spel-och filmstudion Skildra Storytelling Studios.
Sedan sommaren 2022 så arbetar fem personer på studion med att producera film, spel och VR-upplevelser jämte Skildras alla övriga projektuppdrag.

Läs mer under:
Pågående projekt

Föreningen Skildra Värmland

divider

Inom den ideella föreningen Skildra Värmland bevarar och återberättar vi historier, sagor och berättelser som insamlats genom Skildra-metodiken. Arbetet sker huvudsakligen i studiecirkelform, primärt genom Studieförbundet Vuxenskolan Värmland. 


Föreningen har bland annat arrangerat uppskattade sommarevenemang och filmpremiärdagar och genomfört skapande-skola uppdrag som sagoberättare samt digitaliserat otaliga skriftliga och muntliga källor.


Läs mer under:
Tidigare projekt

Bakgrund

divider

Även om Skildra grundades år 2020 så inleddes arbetet bakom föreningen redan år 2018.

Föreningens initiativtagare och ordförande Samuel Nilsson ville försöka göra något med sin hembys berättelser. Han beslutade sig därför för att starta ett litet hobbyprojekt över sommaren där han ville kombinera filmteknik, spelkultur och hembygdshistoria till något nytt. Resultatet av detta lilla projekt kom att så fröet till föreningen och företaget Skildra och resten, ja, det är historia…

 

Skildras metodik och filosofi

divider

Sedan starten år 2018 har Skildra utvecklat och använt sig av en den så kallade Skildra-metodiken, en metod för insamling, spridning och digitalisering av lokala berättelser. 

Genom den så bevarar, återberättar och moderniserar vi skriftliga och muntliga källor på lokal nivå

 

Metodikens tre steg:

1. Bevara historien genom att nedteckna, intervjua och digitalisera källorna.

2. Återberätta historien, antingen muntligen genom berättarkonstens kraft eller annat berättande medium.

3. Modernisera historien, vare sig genom att illustrera den, filmiskt återge den eller rentav skapa en VR eller spelupplevelse kring den. 

 

Genom att fullfölja hela ledet i berättandet som man har fullständig möjlighet att fånga nutidens digitala människa och således brygga generationsglappet med hjälp av kultur.

 

Vi tror att, speciellt på en lokalt förankrad nivå på landsbygd och glesbygd är det extra viktigt i dagens allt mer digitala samhälle att vi går det extra steget med att se till att berättelserna som format en plats och dess människor, bevaras för framtiden. Vi försöker alltid att ta källorna i beaktning till en berättelse om de finns att tillgå – om inte så försöker vi leta upp de som vet och se till att deras muntliga version av historien lever vidare.