Vi är Skildra!

Liksom skalderna från förr så värnar vi om landsbygdens undangömda och snart bortglömda sagoskatt - berättartraditionen.

Skildra är en gräsrotsrörelse av berättare och sagosamlare rotad i Norra Värmlands djupa skogar. Liksom skalderna från förr så värnar vi om landsbygdens undangömda och snart bortglömda sagoskatt – berättartraditionen. Från Nygård i Ekshärad så skildrar vi dåtidens berättelser för framtidens samhällen genom att bevara, återberätta och modernisera lokal kulturhistoria om både väsen liksom personöden till spännande lättbegripliga stories.
Vi kallar det kulturell landsbygdsutveckling.

Föreningen

Skildra Värmland (2020) är en ideell förening öppen för alla åldrar som besitter ett kreativt sinne, har intresse för hembygdshistoria eller bara älskar att återskapa kulturarv, vare sig genom lajv, rollspel, foto, film, musik eller bild. Skildra Värmland har sitt säte i Hagfors Kommun och ansvarar för två av Skildras verksamhetsområden.
1. Bevarandet, dvs insamlandet av skriftliga och muntliga källor genom research, digitalisering av källmaterial och personintervjuer med framförallt äldre, där syftet är att vidareförmedla och vitalisera kunskap och berättandet i tiden för framtiden.
2. Återberättandet, dvs att föreningens medlemmar uppmanas att också lära sig historierna, så till den grad, att man de facto blir morgondagens sagoberättare. Genom olika samarbeten och inom föreningens verksamhet så bedrivs en mängd berättande aktiviteter, framförallt sommartid under “Berättardagarna på Nygård”.
Alla medlemmar i Skildra Värmland har möjlighet att engagera sig på en ideell basis eller att ingå i en av våra många arbetsgrupper eller till och med påverka Skildras framtid genom att ingå i ledningsgruppen eller föreningens styrelse. Föreningen är en nytänkande och kulturbegistrande organisation med ett högt tak och därmed utrymme för många kulturidéer.

Företaget

Skildra, Ek. Förening (2021) är en ekonomisk förening och företag som med hjälp från Skildra Värmland arbetar för att digitalisera och modernisera berättelser till nyskapande material och produkter att sprida på sociala medier inom och utom Sveriges landsgränser.

Företaget innefattar en styrelse och olika arbetsgrupper som alla arbetar med produktion, marknadsföring och större projektarbeten. Skildra ek. förening har sitt säte i Hagfors Kommun och ansvarar för två av Skildras verksamhetsområden.
1. Återberättandet, (av annan sort än i den ideella föreningen), dvs
2. Moderniserandet, dvs
Alla engagerade i den ekonomiska föreningen gör det av egna ekonomiska intressen likväl för sitt gemensamma intresse att utveckla kulturarvet genom nyskapande metodiker och material. Den ekonomiska föreningen är ett företag och därmed inte öppet för allmänt medlemskap, men flera framtida anställningar och undantag kommer att möjliggöra att fler personer kommer kunna involveras.

Bakgrund

Även om Skildra arbetar med
Allt började i en röd barock soffgrupp i en liten folkhögskola i Hjo år 2018.
Med hemrötterna i Ekshärad, men siktet mot Stockholmska spelindustrin så hade initiativtagaren Samuel Nilsson, då 20 år gammal, hamnat i vad som enklast kan beskrivas som en mental vägskälsbrytare. Efter ett antal rådgivningssamtal med Drivhuset Skaraborg så hade en ordlös idé formats till en tydlig vision där konstaterandet var följande: “Det är inte vår tids unga som måste omforma sitt intresse för historierna, det är snarare historierna som måste omformas efter vår tid.” Detta insåg Samuel efter att ha funderat kring uppkomsten till dagens populärkultur och den spel- och filmindustri han så länge haft drömmar om att ansluta sig till. Hans intressen var lika rotade i spel och filmkulturen liksom kulturarvet. Problemet var bara, menade han, att den snabba utvecklingen genom dagens digitalisering omöjliggjort att barn och unga idag kan forma starka intressen för kulturarvet.

Det har helt enkelt gått så snabbt så den äldre generationen, de som oftast intresserar sig för och arbetar med kulturarvet, inte hunnit med att anpassa sig. Senare genom pilotprojektet som kom att starta Skildra så konstaterades att den yngre och äldre generationen talar två helt olika språk, ett digitalt mobilbaserat språk med täckning över hela världen och ett traditionellt muntligt språk med täckning oftast bara inom ett mindre geografiskt område. Liksom under dåtidens industrialisering i slutet på 1800-talet då splittringen blev huvudsakligen i det materiella kulturarvet, (där resultatet senare blev en folkrörelse kring bevarandet av hembygder och hantverk m.m.), så är dagens splittring i det immateriella kulturarvet. Seder, traditioner och framförallt muntligt nedärvda berättelser, speciellt de i hembygden som man tyvärr ofta tar för givet, är nu utrotningshotade på grund av att ingen uppenbar arvtagare finns. Eftersom generationerna talar två olika språk så menar vi i Skildra att en bro måste byggas mellan dem – där våra lokala berättelser kan få färdas från förr till nu, och inspirera framtidens personer och populärkultur. 

Engagera dig!

Samuel Nilsson

Ordförande

Åsa-Kréstin Höglund

Administratör

Jesper Wikner

Enabler / Ekonomisk ansvarig

Varukorg