Produkter & Tjänster

divider

Skildra specialiserar sig på att återge historik, kulturarv, sagor & sägner genom personer, platser och berättelser i både traditionell och digital form. Genom vår metodik erbjuder vi att följa en berättelse från ax till korn, dvs från att källan bevaras och digitaliseras till att den återberättas och moderniseras.

Läs mer under:
Skildras metodik & filosofi

tunn divider

Bevarande

Återberättande

Moderniserande

 • Sagosamlande/
  Berättarcirklar
 • Digitalisering av
  källmaterial
  (t.ex. dokument)
 • Retuschering av
  källmaterial
  (t.ex. foton)
 • Föreläsningar
 • Berättarkvällar
 • Skapande Skola-uppdrag
 • Kreativa workshops / Berättarworkshops
 • Beställningsuppdrag:
  Illustrationer utifrån källa/berättelse
 • Historiskt måleri
 • VR-miljöer
 • VR-spel
 • Filmer (animatics/illustrerade)

Bevarande

 • Sagosamlande/
  Berättarcirklar
 • Digitalisering av
  källmaterial
  (t.ex. dokument)
 • Retuschering av
  källmaterial
  (t.ex. foton)

Återberättande

 • Föreläsningar
 • Berättarkvällar
 • Skapande Skola-uppdrag
 • Kreativa workshops / Berättarworkshops

Moderniserande

 • Beställningsuppdrag:
  Illustrationer utifrån källa/berättelse
 • Historiskt måleri
 • VR-miljöer
 • VR-spel
 • Filmer (animatics/illustrerade)
tunn divider

Har du en projektidé du vill bolla med oss eller beställningsuppdrag i åtanke?

Kontakta oss på kontakt@skildra.se eller hör av dig direkt till vår
projektledare och producent via samuel.nilsson@skildra.se!