Tidigare Projekt

divider

Vi älskar historia och tror att varje by bär på berättelser värda att föra vidare!

Skildra är en förening och företag som arbetar med sago-och historieberättande med utgångspunkt från Gamla Bruket i Munkfors, Värmland. Vi erbjuder en rad tjänster och produkter genom vår metodik samt arbetar med att samla in sagor, sägner, berättelser och historier från Värmland och sedan presentera dem genom moderna media. 

Här hittar du de tidigare projekt och evenemang som Skildra har arbetat med

tunn divider
Tidigare projekt: Ekshäradstapeten
Ekshäradstapeten: Den kulturhistoriska tidslinjen som berättar om Ekshärads arv av berättelser. (Illustration: Samuel Nilsson)

Ekshärad i Sagor och Sägner

divider

Pilotprojektet och fortsättningsprojektet som kom att forma föreningen och företaget Skildra till vad det är idag.

Ekshärad i Sagor & Sägner består av fyra animerade kortfilmer som producerades mellan åren 2018-2020. Filmerna har visats i Värmlands TV och spridits genom sociala medier. Idag finns de även tillgängliga som pedagogiskt undervisningsmaterial i alla värmländska skolor. Totalt sett så har filmerna tillsammans genererat uppemot en miljon visningar genom samtliga medium.

 

Läs mer under:

Pilotprojektet: Ekshärad i Sagor & Sägner – En illustrerad lokalhistoria
Fortsättningsprojektet: Ekshärad i Sagor & Sägner

En sagovandring genom Ekshärad i Sagor & Sägner

År 2022

divider

Sommaren 2022 så kunde besökare få avnjuta en vandrande teaterföreställning längs med roten av Ekesberget och Ekshärads Stavkyrka intill Nygårds gamla lanthushållsskola. Teaterkompaniet Cederhök bestående av den gamle Mäster Tinglöfs dräng och dotter legio tre spelemän stod för berättandet genom en teatraliska återgivning av några av Ekshärads kändaste historier. Till tonerna av lokalproducerad musik inspirerad av bland annat spelemannen Håkan Hjerdt och till berättelserna tagna från muntliga och skriftliga källor, däribland från pjäsen “Tinglöfsspelet” skriven av Ekshärads fd kyrkoherde Gunnar Lindberg, så fick kommunborna och långväga besökare här ta del av en högst lokal och unik upplevelse. En sagovandring vars like vi aldrig lär få se igen, åtminstone inte på Nygård… En återblick av sagovandringen:

Läs mer under:

Berättardagarna på Nygård
Skildra har flyttat!

Medverkande:

Marcus Andersson – Producent, manus och historisk källforskning
Joel Stenberg – Skådespelare (Drängen Carl Wallén)
Alma Lindstrand – Skådespelare (Dottern Maria Tinglöf)
Daniela Söderlund – Speleman: Tvärflöjt
Liam (Björnen) Olsen – Speleman: Trumma & Gitarr
Oscar Lejrin Wikeberg – Speleman: Oktavmandolin & Kostymör

Skapande Skola: Hagfors Kommun

År 2021

divider

Två sagoberättare och över 500 barn på mindre än en vecka!

Under vårmånaderna April och Maj år 2021 så genomförde föreningen Skildra på uppdrag från Hagfors Kommun teatraliska berättarstunder och sagoworkshops baserade på nedärvda berättelser från kommunen. 


För fjärde och femteklassare så skildrade vi berättelsen om hur det gick till när kristendomen gjorde sin entré i Klarälvdalen för över 1000 år sedan. Kampen som utkämpades eller kanske kamratskapet som ibland också uppstod mellan dom kristna och asatroende stod i fokus. Berättelsen om Olof Haraldsson, senare Olof den Helige, mötet med “de styvnackade Klarälvdalingarna” och “Häxan” i Hara la grunden till denna interaktiva berättarteater där muntligt berättande stod som fokus.

Tidigare evenemang: Sagostund i skogen
Sagostund i skogen (Berättare: Samuel Nilsson)

För åttonde och niondeklassare så skruvades dramaturgin upp när legenden om Mäster Tinglöf och hans magiska eftermäle återgavs. Från perspektivet av åskådaren, Mäster Tinglöf och Prosten Piscator så fick klasserna börja ifrågasätta vem som egentligen är hjälten och har rätt i en berättelse så gråtonig som den om när kyrkan förvisar Mästern och Tinglöf fördömer kyrkorådet. Hela Mäster Tinglöfs liv och uppkomsten till klockstaplen och de märkliga händelserna som skett efter hans död, 200 år senare, återgavs muntligen.


Medverkande:

Alma Hallgren – Skådespelare & Manus
Samuel Nilsson – Skådespelare & Manus
Jesper Wikner – Skådespelare & Manus

Tidigare projekt: Digerdöden, filmen
Premiär för Digerdöden, den tredje filmen i Ekshärad i Sagor & Sägner serien

Utvecklingsplan - Skildra

År 2019-2020

divider

Genom Skildras samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan Värmland så leddes projektet Utvecklingsplan – Skildra. Ett vitalt kapitel i föreningen och företagets historia. Genom detta projekt så fick vi förutsättningarna för att kunna börja arbeta professionellt med både projektverksamhet och företags-och föreningsarbete.

Läs mer om projektet på SVs hemsida

CUPIDO

År 2020-2022

divider

Ett pionjärsprojekt som förenar virtual reality, arkeologi och berättande!

Cupido är ett EU projekt (interreg) med syftet att integrera kulturarv och digital innovation. 

Via Region Värmland fick Skildra bli en del av detta och fick möjligheten att lära oss återskapa historiska miljöer i VR genom spelskaparverktyget Dreams, utvecklat av Media Molecule. 

 

Från 2020-2022 så har Skildra lärt sig verktyget och haft ett antal spelskaparworkshops med VR-artisten Martin Nebelong. Genom hans mentorsskap så togs ett flertalet test-världar fram genom verktyget. Verklig verkstad blev först i april 2022, via workshop med Värmlands Museum. Där väcktes idén om Lurö-projektet och Skildra fick i uppdrag att återskapa en historisk miljö där utgrävningar av en tidig medeltida kyrka pågår – närmare bestämt en av Sveriges äldsta stenkyrkor belägen på ön Lurö ute i Vänern, Säffles skärgård. 

 

I Juni deltog Skildra vid Cupidos konferens i Skottland och kunde visa upp en tidig version av Lurö-projektet och knyta an internationella kontakter.

 

Sista stoppet på CUPIDO-projektet var den faktiska ön Lurö som Skildra fick förmånen att besöka och på plats arbeta klart en modell av hur det kan ha sett ut år 1150. 

 

En kort inspirerande film om besöket:

Läs mer under:

Projekt LURÖ